Відбулася 39-та Конвенція Українського Народного Союзу

Відбулася 39-та Конвенція Українського Народного Союзу

Новообраний Головний Уряд Українського Народного Союзу. (Фото: Michael Gold/The Corporate Image)

КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – 18-20 травня в Центрі української спадщини на Союзівці відбулася 39-та Звичайна Конвенція Українського Народного Союзу. Її делеґати обрали на нову чотирирічну каденцію Головний уряд цієї забезпеченево-братської організації.

Більшiстю голосів Президентом переобраний Стефан Качарай. Першим заступником президента oбрано Ярослава Тисяка‚ Другим заступником – Евгена Щербу, Директором для Канади – Євгена Осідача, Головним секретарем – Юрія Симчика‚ Скарбником – Рому Лісович.
Оновлений склад Контрольної комісії: Андрій Скиба (Чикаґо), Люба Вальчук (Ню-Джерзі) i Юрій Федорійчук (Пенсильванія).

Делеґати також обрали до Головного уряду УНСоюзу 11 радних. Ними стали: Любов Стрілецька (Пенсильванія)‚ Оля Черкас (Фльорида), Оксана Станько (Ню-Джерзі)‚ Микола Філь (Ню-Йорк), Ірена Яросевич (Ню-Джерзі), Ґлорія Горбата (Конектикат)‚ Юліян Пішко (Мінесота)‚ Богдана Пужик (Фльорида)‚ Андрій Шуль (Пенсильванія), Оксана Козяк (Пенсильванія)‚ Михайло Луців (Пенсильванія).

Члени Екзекутиви, Контрольної комісії, радні і головний редактор газет УНСоюзу „Свобода“ та „The Ukrainian Weekly“ звітували про свою діяльність протягом чотирьох останніх років. Усі звіти були подані делеґатам електронною поштою та на пляншеті ,,Кіндел”.
У виголошених на Конвенції звітах і доповідях відзначено істотні успіхи УНСоюзу у міжконвенційний період: збільшення капіталу на 42 відс. до 10.9 млн. дол. та чистий прибуток понад 1 млн. дол. річно за минулих чотири роки. Стан активів тепер становить 187.8 млн. дол. Звітодавці Eкзекутивного Комітету також підкреслювали значне зменшення витрат.

Відбулося голосування над звітами Фінансової і Резолюційної комісій та Комісії просьб. В обговоренні справ Секретарської комісії брали участь усі делеґати. Під час конвенції делеґати мали нагоду почути про запляновані великі зміни до Статуту УНСоюзу, як також висловити свої думки на цю тему.

Делеґати прийняли дві зміни до Статуту з метою його усучаснення. Перша – це зміна в назовництві трьох постів на Екзекутивному Комітеті: Президент/Головний Виконавчий Директор, Головний Операційний Директор/Головний Секретар та Головний Фінансовий Директор/Скарбник. Друга – це встановлення чотирьох постійних комісій Головного Уряду: Фінансової, Управління/Законности, Номінаційної та Статутової.

Конвенція закінчилася творчим вечором/бенкетом‚ присвяченим дальшому розвиткові Центру української спадщини на Союзівці. Новообраний Президент Української Народної Фундації д-р Василь Шеремета говорив на бенкеті про значення Союзівки, яка від 2015 року є власністю УНФ.

Під час цього вечора відбулося заприсяження членів нового Головного Уряду УНСоюзу на 2018-2022 роки. На конвенційному бенкеті з великою промовою виступив Президент Українського Конґресового Комітету Америки Андрій Футей, котрий‚ між іншим‚ підкреслив важливу ролю видань УНСоюзу.
Відомі артисти з України Павло Табаков і Тарас Чубай сприємнили цей вечір українськими піснями‚ народними і модерними. Також виступила разом з П. Табаковим молода співачка з Ню-Джерзі Аня Косачевич.

Учасники 39-ої Конвенції Українського Народного Союзу. (Фото: Michael Gold/The Corporate Image)

Слово Президента Стефана Качарая
на відкритті 39-ої Конвенції УНСоюзу

Шановні делеґати!
Заслужені представники нашої численної союзової родини!
Дорогі брати і сестри українці і українки!
Також дорогі наші друзі і приятелі не українці!

Вітаю усіх вас від щирого серця тут‚ знову на рідній нам Союзівці‚ як і чотири роки тому.
Ці роки так швидко спливли‚ як вода в гірській річці‚ і ми знову маємо потребу і нагоду обмінятися думками‚ ідеями і почуттями щодо нашого громадсько-організаційного життя‚ зважити його плюси і мінуси‚ уважно і відповідально подивитися в завтрашній день.

Певна річ‚ ці чотири роки ми – маю на увазі Головну Управу – не діяли ізольовано‚ за стінами бюр‚ з багатьма з вас контакти в інтересах загальної справи відбувалися постійно.
Але Конвенція – це вищий рівень нашого спілкування‚ бо йдеться про два підставові моменти – звіт за минулу каденцію і плян на наступну.

Думаю‚ що не помилюся‚ сказавши‚ що за проминулі чотири роки кожного з нас хвилювали не тільки наші внутрішні союзові справи‚ але й загальноамериканські події і явища. Це наша країна‚ наша держава‚ і разом з нею ми переживаємо кожний її успіх і кожний новий виклик. Як‚ наприклад‚ останні президентські вибори.
Але обернімося назад – в минулі десятиріччя‚ обернімося у повне випробувань ХХ ст.‚ коли болючі виклики приходили один за другим: Велика депресія 30-их років‚ Друга світова війна‚ повоєнне зрушення народів. Все довкола вирувало‚ як океан в бурю. Витримували лише кораблі з міцними вітрилами і талановитими та відважними капітанами.

Український Народний Союз був саме таким кораблем. Велика історія українців Америки ще не написана і‚ можливо‚ ніколи не буде написана – саме тому‚ що це справді велика‚ справді особлива історія‚ й охопити її зміг би хібащо цілий інститут‚ спеціяльно для цього створений. Проте якщо б це колись все ж сталося‚ то я певен‚ що вся її повчальність полягатиме в одному слові: самоорганізація.

124 роки тому наші батьки‚ діди і прадіди в Америці об’єдналися і здійснили це без жодного тиску ззовні‚ без найменшого примусу‚ без державних указів чи директив – на основі тільки доброї волі‚ на основі взаємної підтримки‚ на основі національної і соціяльної солідарности. Це той цінний досвід‚ котрий буде потрібний для кожного наступного покоління.

Це той цінний досвід‚ котрий може допомогти й Українській державі – вона з великими зусиллями‚ але все впевненіше і швидше виходить з зачарованого кола задавнених протистоянь – етнічних‚ конфесійних‚ партійних – і рушає вперед рівною і ясною дорогою. На цю рівну дорогу українців виводить відроджена здатність народу до самоорганізації.

З цими словами висловлюю велике сподівання‚ що й ця наша 39-та з черги Конвенція виявиться яскравим прикладом успішної‚ плідної самоорганізації‚ знову‚ в нових політичних умовах‚ засвідчивши міцність і авторитет найстаршої і наймасовішої української організації на Північно-американському континенті. Так нам нехай поможе Бог!
Дякую за увагу і ще раз вітаю усіх тут присутніх.

Головний Уряд УНСоюзу
на 2018-2022 роки

Президент/Головний Виконавчий Директор
Стефан Качарай

Перший Заступник Президента
Ярослав Тисяк

Другий Заступник Президента
Евген Щерба

Директор для Канади
Євген Осідач

Головний Операційний Директор/Головний Секретар
Юрій Симчик

 Головний Фінансовий Директор/Скарбник
Рома Лісович

Контрольна Комісія
Люда Вальчук
Андрій Скиба
Юрій Федорійчук

Радні
Ґлорія Горбата
Оксана Козяк
Михайло Луців
Юліян Пішко
Богдана Пужик
Оксана Станько
Любов Стрiлецька
Микола Філь 
Оля Черкас
Андрій Шуль
Iрена Яросевич