Провідні члени Головного Уряду Українського Народного Союзу у фотографіях з альманаху за 1915 рік: (перший ряд зліва) Михайло Угорчак, рекордовий секретар; Алексій Шаршонь, касієр; Семен Ядловський, фінансовий секретар; (другий ряд) Іван Ваверчак, заступник предсідника; Дмитро Капітула, предсідник; Марія Білик, заступниця предсідника; (третій ряд) Осип Стеткевич, редактор „Свободи”; Андрій Савка, завідатель „Свободи” (редактор і завідатель у той час були членами Головного Уряду). В Головному Уряді також було шість радних і троє контролерів.

(opens in a new tab)”>read more >