УНСоюз святкує 125 років: Фотофакт з історії, 1915

УНСоюз святкує 125 років: Фотофакт з історії, 1915

Провідні члени Головного Уряду Українського Народного Союзу у фотографіях з альманаху за 1915 рік: (перший ряд зліва) Михайло Угорчак, рекордовий секретар; Алексій Шаршонь, касієр; Семен Ядловський, фінансовий секретар; (другий ряд) Іван Ваверчак, заступник предсідника; Дмитро Капітула, предсідник; Марія Білик, заступниця предсідника; (третій ряд) Осип Стеткевич, редактор „Свободи”; Андрій Савка, завідатель „Свободи” (редактор і завідатель у той час були членами Головного Уряду). В Головному Уряді також було шість радних і троє контролерів.

(opens in a new tab)”>read more >

УНСоюз святкує 125 років: Фотофакт з історії, 1990

УНСоюз святкує 125 років: Фотофакт з історії, 1990

На цій фотографії з 1990 року: працівники Вашінґтонського Бюра Українського Народного Союзу (зліва) Іван Кунь – помічник керівника, Марія Ліщак – адміністративний помічник/секретарка та Евген Іванців – керівник бюра. (Під час його існування в бюрі деякий час працювали Адріян Кармазин і Ксеня Пономаренко.) Бюро відкрито 1 липня 1988 року. Воно було заанґажоване в різних справах УНСоюзу, його членства, української американської громади та справ пов’язаних із допомогою українському народові. Вашінґтонське Бюро УНСоюзу зіграло видатну ролю у критично важливі роки напередодні та відразу після відновлення незалежности України. 

view more

УНСоюз святкує 125 років: Фотофакт з історії, 1975

УНСоюз святкує 125 років: Фотофакт з історії, 1975

На цій світлині: Члени Головного Уряду Українського Народного Союзу (та гості) під час традиційного відкриття річних нарад в 1975 році на Союзівці. Наради 26-членного Головного Уряду відбувалися 19-23 травня. Головний Уряд схвалив ряд резолюцій, рекомендацій і постанов для добра організації і громади та народу, приділив 15,900 дол. на стипендіі для 95 студентів і пожертви 12,500 дол. на народні цілі. Також схвалено бюджет в сумі 5,539,500 дол. по стороні прибутків і 4,905,500 дол. по стороні видатків, із сподіваним дальшим збільшенням майна УНСоюзу на 634,000 дол.

read more